iSms@Spot [Afbeelding bedrijfslogo]

 

[In aanbouw]

Start
Nieuws
Producten
Services
Info

 
Run screen Setup screen Select your destination

Hoe vaak heb je je familie of klanten beloofd een berichtje te sturen als je in de buurt bent?

Hoe vaak heb je ja aan deze belofte gehouden en je iPhone gebruikt terwijl je een voertuig bestuurde?

iSms@Spot is de oplossing voor dit gevaarlijke gedrag.
Voordat je aan je rit begint voer je een ontvanger (e-mail of SMS), een bericht en afstand in.
Maak de applicatie actief en ga op pad.
Zodra je in de buurt van je bestemming bent stuurt iSms@Spot automatisch of met een druk op een knop het bericht weg.
Op deze manier ben je heel veilig bezig; e-mail, SMS en iMessage worden ondersteund.
Alle verstuurde berichten worden normaal opgeslagen en zijn zichtbaar in het berichtencentrum en in de lijsten.

Note 1 : Als, na het lezen en bevestigen van de vragen, de gebruiker beslist om automatische berichten te sturen wordt een enkel bericht, zoals ingevoerd voor uitgestelde bezorging, verstuurd aan de ingestelde ontvanger. Let op dat in sommige gevallen de provider kosten kan rekenen.

Note 2 : De applicatie gebruikt achtergrond locatie en notificatie services. Het gebruik van GPS in de achtergrond kan de levensduur van de acculading sterk verkorten.
 

How many times you promised your relatives or clients to send a message when you are near your destination and/or close to them?

How many times you kept your promise and used your iPhone while driving?

iSms@Spot is the ultimate solution to this dangerous behaviour.
Before your trip you enter a number or e-mail address, enter a message and distance.
Now enable the application and start driving.
iSms@Spot can send the message just by pushing one button or automatically when your are near the destination.
This will increase safety while driving, because you are not trying to type something. E-mail, SMS and iMessage are supported.
All sent messages are normally stored and visible in your messaging system and lists.

NOTE 1: If, after reading and accepting the displayed warnings, the user decides to use automatic messaging,
the application will send one and only one message, as it has been entered for delayed transmission,
to the selected recipient. Please be aware that messaging can be charged extra by your provider.

NOTE 2: The iSms@Spot application uses background location and notification.
Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life.

 

   

 

Start ] Omhoog ] Feedback ] Inhoud ]

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan alex@ak-beheer.nl.
Copyright 2007-2012 Alfa Kilo Beheer B.V.
Laatst bijgewerkt: 02 augustus 2012